Dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google chia sẻ cách bạn update URL tự động sử dụng một plugin WordPress miễn phí

Dich vu SEO tphcm tối ưu google chia sẻ cách bạn update URL tự động sử dụng một plugin WordPress miễn phí

Bạn đang muốn chuyển blog/ website của mình sang một tên miền mới nhưng phân vân không biết làm thế nào để cập nhật database của WordPress? Trong bài viết này, dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google sẽ chia sẻ cách bạn update URL tự động sử dụng một plugin WordPress miễn phí.

Nhiều bạn hỏi tôi về vấn đề cập nhật chuyển tên miền hoặc thay đổi link của một Website sử dụng WordPress. Nó ảnh hưởng rất lớn đến dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google nếu như bạn không làm việc này một cách đúng và kịp thời. Trong bài viết này dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google sẽ hướng dẫn các bạn các trường hợp các bạn đang gặp nếu như không muốn ảnh hưởng về kết quả của dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google bằng việc cập nhật ngay URLs khi thay đổi link hoặc chuyển sang 1 tên miền mới. Bạn sẽ cần trong các trường hợp sau:

  • Chuyển từ HTTP sang HTTPS
  • Đổi từ tên miền A sang tên miền B
  • Đổi link ví dụ từ www.domain.com/link-cũ sang www.domain.com/link-mới
  • Thay đổi dữ liệu cả toàn trang từ nội dung A sang nội dung B

Sau khi di chuyển một trang web WordPress sang một URL mới hoặc đến một trang web trực tiếp (điều này thường gặp khi các bạn ban đầu làm trên localhost sau đó chuyển lên tên miền riêng), chuỗi URL mới trong cơ sở dữ liệu mysql cần phải được thay đổi và cập nhật trong các bảng cơ sở dữ liệu mysql khác nhau.

Cập nhật cơ sở dữ liệu WordPress

Trước khi thực hiện, dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google khuyên bạn nên backup 1 bản dữ liệu để đề phòng nếu bạn không cảm thấy tự tin mình sẽ làm chính xác hoặc nếu có xảy ra sai sót 1 gì đó.

Vào SQL của cỡ sở dữ liệu mà bạn muốn cập nhật, chạy một số cập nhật sql và các lệnh thay thế trên các bảng đáng, wp_options, wp_posts, wp_postmeta. Đây cũng là các bảng có chứa nội dung, url cần thay thế.

Sử dụng mã như dưới đây và hoán đổi trong URL cũ và mới của bạn, không có dấu gạch dưới. Ngoài ra nếu cần thiết thay đổi các giá trị tiền tố bảng nếu áp dụng (tức là wp_ là mặc định của WordPress khi cài đặt, nhưng nhiều bạn chỉnh thành khác thì hãy chú ý thay nó ở lệnh dưới đây)

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, ‘//www.URLcũ’, ‘//www.URLmới’) WHERE option_name = ‘home’ OR option_name = ‘siteurl’;

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, ‘//www.URLcũ’,’//www.URLmới’);

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, ‘//www.URLcũ’, ‘//www.URLmới’);

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,’//www.URLcũ’,’//www.URLmới’);

Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh thông qua terminal

username@[~/Desktop]: mysql -u username -p databasename

Enter password:

Reading table information for completion of table and column names

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.

Your MySQL connection id is 892

Server version: 5.5.13 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

affiliates. Other names may be trademarks of their respective

owners.

Type ‘help;’ or ‘h’ for help. Type ‘c’ to clear the current input statement.

mysql> UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, ‘//www.URLcũ’, ‘//www.URLmới’) WHERE option_name = ‘home’ OR option_name = ‘siteurl’;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Rows matched: 2 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, ‘//www.URLcũ’,’//www.URLmới’);

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Rows matched: 964 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, ‘//www.URLcũ’, ‘//www.URLmới’);

Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

Rows matched: 964 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,’//www.URLcũ’,’//www.URLmới’);

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Rows matched: 686 Changed: 0 Warnings: 0

Kết luận

Như vậy sau khi sử dụng 1 trong 2 cách này là bạn đã cập nhật được toàn bộ link mới trong dữ liệu website của bạn. Đối với nhiều trường hợp rất cần thay thế dữ liệu nội dung. dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google ví dụ, những người SEO sản phẩm là năm 2017, nhưng khi năm 2017 qua đi vẫn với các sản phẩm đó họ cần đổi năm 2017 thành năm 2018 thì hòan toàn dễ thực hiện 1 cách đồng loạt với cách 1 chạy lệnh SQL.

Dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google thường xuyên phải làm việc này khi tôi cài SSL từ dạng HTTP sang HTTPS cho một số bạn đọc theo dõi tôi có hỏi và muốn được hướng dẫn. Có rất nhiều lợi ích của việc làm này, đặc biệt trong dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google nếu bạn cần chuyển đổi 1 link A của tất cả link nội bộ thành link B thì chỉ cần thực hiện 1 lần lệnh, bạn có thể chắc chắn rằng tôi đã đặt lại liên kết nội bộ sang link B trên toàn bộ Website của dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google.

Đây chỉ là một nội dung hướng dẫn kỹ thuật khá ngắn, nên dịch vụ seo ở tphcm tối ưu google để những vấn đề liên quan đến nó ở 1 bài viết gần đây. Hy vọng, bạn sẽ có những góc nhìn chi tiết hữu ích cho Website của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *